Palautekyselyiden tausta-asetukset

Palautekyselyiden tausta-asetukset

Palautekysely-toiminto vaatii toimiakseen joitakin tausta-asetuksia. Tausta-asetuksista voi myös määrittää missä toiminnoissa palautekysely on käytössä.

Asetukset löydät kohdasta valikko > ylläpito > asetukset > palautteet > palautteiden oletusasetukset.


Suosittelemme käyttämään asteikko 1-10. Tämän lisäksi ohjelmalle tulee määrittää mikä on negatiivinen, positiivinen ja neutraali arvosana. Tämä tehdään määrittämällä negatiivisen maksimiarvo ja positiivisen miniarvo. Väliin jäävä arvoalue tulkitaan neutraaliksi.


Jos haluat, voit automatisoida palautteen lähettämisen suoraan tapahtuman sisältä. Suosittelemme kuitenkin tätä vasta kun palautekyselyt on ensiksi perustettu manuaalisesti.