Extranet - perustaminen ja asetukset

Extranet - perustaminen ja asetukset

Voit perustaa Extranetin yrityksellesi kohdasta valikko > ylläpito > extranet.


Extranetille annetaan aina aluksi seuraavat tiedot:

  • Nimi: Esim. Extranet
  • Tuen nimi: Esim. asiakaspalvelu
  • Tuen sähköposti: esim. tuki@yritys.fi
  • Tuen puhelin: 000-000011

Omat tiedot:

Omat tiedot sivu antaa asiakkaasi hallinnoida itseensä liittyvää tietoa ja valita minkälaista viestintää hän saa. Lisäksi hän voi pyytää omien tietojen poistoa unohda minut - toiminnolla.

Tämä toiminto näytetään aina Extranetin käyttäjälle. Sivulla näytettäviä tietoja ja toimintoja hallinnoidaan extranetin sisällä kohdassa toiminnot > omat tiedot.

Yrityksen perustiedot:

Yrityksen perustiedoissa annetaan asiakkaalle mahdollisuus ylläpitää omia tietojaan, kuten laskutusosoitetta.

Voit hallinnoida tällä sivulla näytettäviä tietoja kohdassa toiminnot > yritys.

Sivulla on kolme osioita:

  1. Yrityksen perustiedot: valitse näytettävät tiedot lisäämällä ensiksi osio ja sen jälkeen valitsemalla kentät, jotka haluat näyttää.
  2. Jäsenyyden tiedot: Esimerkiksi järjestöillä tässä annetaan mahdollisuus valita jäsenmaksuluokka.
  3. Osoitetiedot.

Toimipisteet:

Jos asiakas- / jäsenrekisteriin kirjataan toimipisteitä, voit antaa asiakkaallesi mahdollisuuden hallinnoida niitä itse.

Voit määrittää näytetäänkö tämä sivu, mitä kenttiä lomakkeella näytetään ja sallitaanko toimipisteiden muokkaus, lisääminen ja poistaminen asiakkaan toimesta. Asetukset löytyvät extranetin sisältä kohdasta toiminnot > toimipisteet.

Yhteyshenkilöt eli kontaktit:

Voit antaa asiakkaasi hallinnoida omasta organisaatiosta kirjattuja henkilöitä ja niiden tietoja.

Voit määrittää sallitaanko tämä näkymä, ja onko kontakteja mahdollisuus poistaa, lisätä tai muokata. Löydät asetukset kohdasta toiminnot > kontaktit.

Tilaukset:

Voit antaa asiakkaallesi pääsyn heidän omiin tilauksiin.

Tilauksia koskevat ylläpito-asetukset löydät kohdasta toiminnot > tilaukset.

Laskut:

Voit antaa asiakkaallesi pääsyn omiin laskuihinsa.

Laskuja liittyvät asetukset löytyvät kohdasta toiminnot > laskutus