Raportointitoiminnot

Raportointitoiminnot

Adensy CRM - palvelussa on käytettävissä useita toimintoja, joiden avulla voit tarkastella palveluun syötettyä tietoa. Perusperiaatteena on että kaikki syötetty tieto on raportoinnin piirissä.

Tässä artikkelissa on esitelty lyhyesti raportointiin liittyvät toiminnot:

 1. Valmiit raportit
 2. Omat raportit
 3. Yhteenveto-näkymät eli Dashboardit
 4. Tietojen vienti Exceliin

Palvelumme sisältää joukon valmiita raportteja, jotka löydät kohdasta valikko > raportointi > raportit.

 • Tässä listassa näet järjestelmän vakioraportit, omat raporttisi sekä muiden raportit, jotka on jaettu muiden kesken.
 • Voit erotella raportteja liiketoiminnan osa-alueen mukaan.
 • Saat raportin auki klikkaamalla raporttia.

Visuaalinen raportti laskee tietoja yhteen ja näyttää tiedot visuaalisesti. Voit luoda uuden visuaalisen raportin Adensy CRM - palveluun painamalla uusi > visuaalinen raportti.

Tässä näkymässä voit aloittaa raportin tekemisen valitsemalla lähtökohdaksi jokin olemassa olevan raportin (kirjoita tekstikenttään). Voit myös aloittaa uuden raportin luomisen ilman oletusasetuksia. Valitse tällöin "luo raportti ilman raportointipohjaa"  - välilehti.

Valitse ensiksi vasemmalta osa-alue (kuten "myynti ja asiakkaat") ja sen jälkeen tietolähde (esimerkiksi "yritykset"). Tämän jälkeen raportti avautuu tilaan, jossa on näytetty rivit luomispäivämäärän mukaan jaoteltuna kuukausittain (x-akseli). Y-akselilla näytetään yritysten lukumäärä.


Visuaalinen raportti sisältää seuraavat keskeiset toiminnot, jolla raportti rakennetaan sen jälkeen kun tietolähde on valittuna.

 1. Rivien rajaaminen: Tämän avulla voidaan raportilla tarkastella koko rekisterin sijaan vain tietttyä osaa siitä. Esimerkiksi jos haluat tarkastalla vain yrityksiä, jotka ovat asiakkaita voit määrittää hakutekijäksi yrityksen tyypin ja valita sieltä asiakas.  
 2. Kun painat "Määritä hakukentät" saat valittavaksi kaikki kentät rekisteristä. Valitse ne oikean puoleiseen sarakkeeseen.

Mistä löydän oikean hakukentän?

Mieti mikä kenttä lomakkeella toimii rajaava tekijänä. Yllä esimerkiksi asiakkaat tunnistetaan yrityksen tyyppi - kentällä. Valitse siis rajauskentäksi tyyppi ja sen jälkeen valitse yritys. Voit verrata tätä lista näkymään ja siellä listan rajaamista hakukentällä.

X-akselin valinta: X-akselin avulla valitset miten raportille jaotellaan näytettävät rivit. Tämä vaikuttaa myös yhteenlaskuun.

Halutessasi voit ryhmitellä x-akselin 2. tekijällä. Esimerkiksi miten yritykset ovat jakautuneet tyypeittäin ja sen jälkeen vielä sen sisällä kenen vastuulla (kuka on omistaja) on kuinka monta.

Y-akseli: Y-akseli määrittää sen mikä luku lasketaan ja näytetään raportilla. Hyvä esimerkki saadaan myynneistä tai laskuista, joissa usein on kappalemäärän lisäksi kiinnostavaa euromäärät.

 

Myyntimahdollisuus - lomakkeella on kenttä summa. Tämä kenttä kertoo joko arvioin tai toteutan myynnistä riippuen siitä missä vaiheessa asiakas on myyntiprosessissa.

Tällä raportilla lasketaan yhteen kaikkien myyntimahdollisuuksien summa per kuukausi. Kuukausi otetaan suljettu pvm - kentästä.

 

Järjestys raportilla: voit järjestää raportilla näytettävät tiedot muutamilla tavoilla:

 1. Suurin (tai pienin) ensin
 2. Ensimmäiseksi tai viimeiksi kirjattu: 
 3. Kentän mukaan: Joskus paras järjestys ei ole mikään näistä vaan halutaan että tiedot järjestetään jokin kentän mukaan. Usein esimerkiksi jokin päivämäärä-kentän mukaan.
 4.  

Esitystapa: Voit määrittää esitystavaksi pylväs-, viiva-, tai piirakkadiagrammin valitsemalla kaaviotyypin. 

 

Huom!

Jos olet valinnut x-akseliin kaksi ryhmittelytekijää et voi valita muuta kaaviotyyppiä kuin pylväsdiagrammi.